Technikum Budowlane: Edukacja dla Przyszłych Budowniczych Mistrzów

Rate this post

Technikum Budowlane, utworzone Zarządzeniem nr 137 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 1963 roku, oferuje wyjątkowy program nauczania w dziedzinie budownictwa. Od swojego powstania szkoła zdobyła wiele osiągnięć, uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i projektach. Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami branży budowlanej, co zapewnia uczniom dostęp do praktyk zawodowych i aktualnych technologii. Oferuje również szereg zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, umożliwiając uczniom rozwijanie swoich umiejętności i pasji. Technikum Budowlane to miejsce, gdzie przyszli budowniczowie mogą zdobyć solidne wykształcenie techniczne i zbudować solidną karierę zawodową w branży budowlanej.

Podsumowanie

 • Technikum Budowlane oferuje wyjątkowy program nauczania w dziedzinie budownictwa.
 • Uczniowie mają dostęp do praktyk zawodowych i aktualnych technologii.
 • Szkoła oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.
 • Absolwenci Technikum Budowlanego mają wiele możliwości dalszego rozwoju.
 • Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach.

Historia Technikum Budowlanego

Technikum Budowlane zostało powołane Zarządzeniem nr 137 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 1963 roku. Od tego czasu szkoła rozwijała się i zdobywała coraz większą renomę. Pierwotnie oferowała kształcenie w zawodach związanych z budownictwem, geodezją, instalacjami sanitarnymi, budownictwem drogowo-mostowym oraz dokumentacją budowlaną i prefabrykacją. W latach 90. wprowadzono nowe atrakcyjne kierunki kształcenia, odpowiadające aktualnym potrzebom rynku pracy. Technikum Budowlane jest znane z wysokich wyników uczniów w konkursach, olimpiadach i projektach.

Szkoła posiada Certyfikat Zachodniopomorska Szkoła Jakości oraz zdobyła wiele wyróżnień i nagród.

„Technikum Budowlane zostało powołane Zarządzeniem nr 137 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 1963 roku”

Oferta i Kierunki Kształcenia Technikum Budowlanego

Technikum Budowlane oferuje pięcioletni cykl kształcenia zawodowego w następujących kierunkach:

 • Technik Architektury Krajobrazu
 • Technik Budownictwa
 • Technik Geodeta
 • Technik Inżynierii Sanitarnej
 • Technik Renowacji Elementów Architektury
 • Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie

Dzięki temu uczniowie Technikum Budowlanego mają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, przygotowujących do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkoła posiada nowocześnie wyposażone pracownie ćwiczeń praktycznych, w których uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności zawodowe.

KierunekOpisPerspektywy zawodowe
Technik Architektury KrajobrazuPrzygotowanie projektów zagospodarowania przestrzennego, pielęgnacja terenów zieleni.Praca w biurach projektowych, firmach ogrodniczych, instytucjach miejskich.
Technik BudownictwaZakładanie i nadzór nad budową, wykonywanie i czytanie rysunków technicznych.Praca w firmach budowlanych, biurach projektowych, inspekcji nadzoru budowlanego.
Technik GeodetaPomiary terenów, tworzenie map, wykonywanie pomiarów geodezyjnych.Praca w biurach geodezyjnych, firmach budowlanych, urzędach gminnych.
Technik Inżynierii SanitarnejZarządzanie systemami sanitarnymi, projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.Praca w firmach instalacyjnych, zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych, instytucjach sanitarnych.
Technik Renowacji Elementów ArchitekturyNaprawa i renowacja zabytkowych budynków, konserwacja elementów architektonicznych.Praca w firmach renowatorskich, muzeach, instytucjach kulturalnych.
Technik Robót Wykończeniowych w BudownictwieWykonywanie prac wykończeniowych, montaż instalacji, układanie podłóg.Praca w firmach budowlanych, zakładach remontowo-wykończeniowych, firmach wykończeniowych.

Kształcenie w Technikum Budowlanym jest dostosowane do potrzeb rynku pracy zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej, co pozwala absolwentom na kontynuację nauki na wyższych uczelniach lub na podjęcie pracy w branży budowlanej. Praktyczny charakter zajęć oraz możliwości zdobycia cennych umiejętności zawodowych sprawiają, że absolwenci Technikum Budowlanego są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

Dowiedź się również:  Czy Można Odliczyć VAT za Materiały Budowlane? Przewodnik dla Przedsiębiorców

Zapoznaj się z ofertą Edukacyjną Technikum Budowlanego

Koła Zainteresowań i Dodatkowe Zajęcia

Technikum Budowlane oferuje uczniom szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Uczniowie mają możliwość rozwoju swoich pasji i umiejętności w różnych dziedzinach, takich jak plastyczne, sportowe, naukowe i inne. W szkole działają koła przedmiotowe, zajęcia fakultatywne, zajęcia turystyczno-krajoznawcze, galeria plastyczna „Kazik”, koła sportowe, koła językowe i wiele innych. Dzięki temu uczniowie mają szanse poszerzać swoją wiedzę, zdobywać nowe umiejętności i rozwijać się poza standardowymi lekcjami.

koła zainteresowań technikum budowlanego

Koła Przedmiotowe

Technikum Budowlane oferuje różne koła przedmiotowe, takie jak architektura krajobrazu, budownictwo, geodezja, inżynieria sanitarna, renowacja elementów architektury oraz roboty wykończeniowe w budownictwie. Uczestnictwo w tych kołach pozwala uczniom na pogłębianie wiedzy w dziedzinach ich zainteresowań.

Zajęcia Fakultatywne

Szkoła organizuje również zajęcia fakultatywne, które dają uczniom możliwość rozwijania swoich umiejętności w konkretnej dziedzinie. Mogą to być zajęcia plastyczne, programowanie komputerowe, sportowe, czy teatr. Dzięki nim uczniowie mają szansę na eksplorację nowych obszarów zainteresowań.

Zajęcia Turystyczno-Krajoznawcze

W ramach zajęć turystyczno-krajoznawczych uczniowie Technikum Budowlanego mają okazję zwiedzać ciekawe miejsca, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Te wyjazdy połączone z nauką pozwalają uczniom poznawać różne krajobrazy, kultury i architekturę, poszerzając ich horyzonty.

Galeria Plastyczna „Kazik”

Technikum Budowlane posiada galerię plastyczną „Kazik”, która stanowi przestrzeń do prezentacji prac uczniów związanych ze sztuką i dizajnem. Dzięki temu uczniowie mają możliwość eksponowania swojej twórczości i odkrywania nowych inspiracji.

Koła Sportowe

Uczniowie Technikum Budowlanego mają również szansę uczestnictwa w kołach sportowych, takich jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka i inne. Dzięki temu mogą rozwijać swoje umiejętności sportowe, zdrowo się rywalizować i kształtować wartości związane z aktywnością fizyczną.

Koła Językowe

Szkoła oferuje różne koła językowe, które umożliwiają uczniom naukę różnych języków obcych, takich jak angielski, niemiecki, francuski i inne. Dzięki temu uczniowie mają szansę na opanowanie nowych umiejętności językowych, które mogą okazać się przydatne w przyszłej karierze zawodowej.

Współpraca z Pracodawcami i Środowiskiem Branżowym

Technikum Budowlane aktywnie współpracuje z przemysłem budowlanym oraz innymi firmami związanymi z branżą. Nasza szkoła nawiązuje kontakty z renomowanymi przedsiębiorstwami, firmami produkcyjnymi i instytucjami środowiskowymi, które oferują naszym uczniom praktyki zawodowe, szkolenia i pokazy nowych technologii. Dzięki tym współpracom, nasi uczniowie mają możliwość zdobycia doświadczenia praktycznego oraz dostępu do najnowszych rozwiązań i trendów w branży budowlanej.

Współpraca z pracodawcami ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości naszego kształcenia. Dzięki takiemu partnerstwu, mamy unikalną możliwość dopasowania programu nauczania do aktualnych potrzeb i wymagań rynku pracy. Pracodawcy przekazują nam swoje doświadczenie i wiedzę, co pozwala nam jeszcze skuteczniej przygotować naszych uczniów do zawodu.

Współpraca ze środowiskiem branżowym daje nam unikalne możliwości rozwoju, a także umożliwia naszym uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia kariery zawodowej w branży budowlanej.

Nasi uczniowie mają okazję uczestniczyć w praktykach zawodowych, które umożliwiają im zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia pod okiem ekspertów. Dostają również szansę uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i pokazach nowych technologii, co pozwala im śledzić nowości na rynku i zdobywać cenne informacje z pierwszej ręki.

Współpraca z pracodawcami i środowiskiem branżowym stanowi integralną część naszego programu nauczania. Dzięki temu możemy zapewnić naszym uczniom najlepszą jakość edukacji i odpowiednie przygotowanie do wymagań rynku pracy w branży budowlanej.

współpraca technikum budowlanego z pracodawcami

Osiągnięcia Technikum Budowlanego

Technikum Budowlane odnosi wiele sukcesów w różnych dziedzinach. Uczestniczy w licznych konkursach, olimpiadach i projektach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Uczniowie szkoły są laureatami i finalistami Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Młodzieżowego Turnieju „Złota Kielnia”, Olimpiady Wiedzy Technicznej, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz wielu innych. Szkoła posiada również wiele certyfikatów i wyróżnień, takich jak Certyfikat Zachodniopomorska Szkoła Jakości i Odznaka Honorowa Gryfa Pomorskiego. Dobre wyniki uczniów w egzaminach maturalnych i zawodowych świadczą o wysokiej jakości kształcenia w Technikum Budowlanym.

Uczniowie Technikum Budowlanego wykazują się doskonałymi wynikami w konkursach i olimpiadach, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Biorą udział w prestiżowych wydarzeniach takich jak Turniej Młodych Mistrzów Techniki, gdzie osiągają znakomite rezultaty. W Młodzieżowym Turnieju „Złota Kielnia” zdobywają wysokie oceny i zwycięskie pozycje, potwierdzając swoje umiejętności i wiedzę w zakresie technologii budowlanych.

„Technikum Budowlane to wiele więcej niż tylko nauka. To miejsce, gdzie młodzi ludzie mają szansę rozwinąć swoje umiejętności i pasję, zdobyć doświadczenie praktyczne i spróbować swoich sił w rywalizacji z innymi szkołami. Naszym zdaniem, osiągnięcia naszych uczniów pokazują wysoki poziom nauczania i zaangażowanie całej społeczności szkolnej.” – dyrektor Technikum Budowlanego.

Technikum Budowlane zdobyło również wiele certyfikatów i wyróżnień, które potwierdzają wysoką jakość nauczania i doskonałą pracę szkoły. Posiadanie Certyfikatu Zachodniopomorska Szkoła Jakości jest dowodem na to, że Technikum Budowlane spełnia najwyższe standardy edukacji oraz dba o rozwój swoich uczniów. Szkoła otrzymała także Odznakę Honorową Gryfa Pomorskiego za wkład w rozwój edukacji technicznej regionu.

Dowiedź się również:  Jak Wycenić Roboty Budowlane: Metody i Wskazówki Dla Firm Budowlanych

Wyniki uczniów Technikum Budowlanego w egzaminach maturalnych i zawodowych są imponujące. Absolwenci osiągają wysokie wyniki, co świadczy o solidnym przygotowaniu do przyszłej kariery zawodowej. Szerokie spektrum umiejętności i wiedzy zdobytych podczas nauki w Technikum Budowlanym pozwala absolwentom odnaleźć się w różnych dziedzinach budownictwa i realizować swoje zawodowe cele.

Olimpiady i konkursy

 • Turniej Młodych Mistrzów Techniki
 • Młodzieżowy Turniej „Złota Kielnia”
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 • Olimpiada Teologii Katolickiej
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Ogólnopolski Program Wiedzy o BHP w Budownictwie

Wyniki w tych konkursach świadczą o wysokim poziomie nauczania i zaangażowaniu uczniów Technikum Budowlanego. Uczestnictwo w takich wydarzeniach daje im możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i zdobycia cennego doświadczenia, które z pewnością będzie im pomocne w przyszłej karierze zawodowej.

osiągnięcia technikum budowlanego

Technikum Budowlane jest dumne z osiągnięć swoich uczniów i ciężkiej pracy całej społeczności szkolnej. Doskonałe wyniki oraz liczne nagrody i wyróżnienia świadczą o wysokim poziomie nauczania i przygotowaniu absolwentów do pracy w branży budowlanej. Ci, którzy wybierają Technikum Budowlane, mają szansę na rozwinięcie swoich umiejętności, zdobycie cennego doświadczenia i osiągnięcie sukcesu w swojej przyszłej karierze zawodowej.

Drzwi Otwarte w Technikum Budowlanym

Technikum Budowlane organizuje dni otwarte, podczas których rodzice i potencjalni uczniowie mają okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły na kolejny rok szkolny. Podczas tego wydarzenia uczestnicy mają możliwość zwiedzenia pracowni ćwiczeń praktycznych, poznania kadry pedagogicznej i dowiedzenia się więcej o programie nauczania. Dni otwarte to doskonała okazja do zapoznania się z atmosferą w szkole, zobaczenia jak odbywają się zajęcia praktyczne i zadać pytania dotyczące edukacji i perspektyw zawodowych.

Podczas drzwi otwartych, uczniowie Technikum Budowlanego prezentują swoje umiejętności i projektowe prace, pokazując różne technologie i narzędzia wykorzystywane w branży budowlanej. Rodzice i potencjalni uczniowie mogą również spotkać się z absolwentami szkoły, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i sukcesami zawodowymi. To doskonała okazja do rozmowy z przedstawicielami Technikum Budowlanego i uzyskania informacji na temat procesu rekrutacji oraz warunków nauki w szkole.

Atrakcje podczas Dni Otwartych:

 1. Zwiedzanie pracowni ćwiczeń praktycznych, w tym pracowni budowlanych, geodezyjnych, inżynierii sanitarnej i robotów wykończeniowych.
 2. Prezentacje i pokazy technologii budowlanych oraz nowoczesnych rozwiązań stosowanych w branży.
 3. Sesje informacyjne dotyczące programu nauczania i planowanych projeków edukacyjnych.
 4. Spotkania z uczniami i absolwentami, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach i sukcesach zawodowych.
 5. Konsultacje dotyczące rekrutacji, warunków nauki i perspektyw zawodowych.

drzwi otwarte technikum budowlanego

Terminy dni otwartych w Technikum Budowlanym są ogłaszane odpowiednio wcześniej i dostępne na stronie internetowej szkoły. Istnieje również możliwość umówienia się na indywidualne spotkanie dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w wyznaczonych terminach. Wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani o dokładnych terminach i szczegółach wydarzenia. Jeśli jesteś zainteresowany nauką w dziedzinie budowlanej, nie przegap okazji, aby odwiedzić Technikum Budowlane i poznać jego ofertę edukacyjną podczas Dni Otwartych!

Współpraca z Wyższymi Uczelniami i Instytucjami

Technikum Budowlane ma rozwiniętą współpracę zarówno z lokalnymi uczelniami wyższymi, jak Politechnika Szczecińska, jak i z różnymi instytucjami edukacyjnymi. Dzięki temu uczniowie mają szansę skorzystać z dodatkowych szkoleń, wsparcia naukowego oraz rozwoju zawodowego.

Współpraca z wyższymi uczelniami umożliwia młodym ludziom kontynuowanie nauki na studiach wyższych, rozwijanie swoich zainteresowań oraz zdobywanie głębszej wiedzy w swojej dziedzinie. Technikum Budowlane utrzymuje bliskie relacje z zaprzyjaźnionymi uczelniami, co ułatwia uczniom proces rekrutacji i podjęcie dalszej nauki na poziomie akademickim.

Ponadto, szkoła ma również kontakt z różnymi instytucjami edukacyjnymi, które oferują dodatkowe szkolenia, kursy i warsztaty dla uczniów Technikum Budowlanego. Te instytucje wspierają rozwój umiejętności praktycznych, a także umożliwiają zdobycie dodatkowych certyfikatów i kwalifikacji.

Dowiedź się również:  Czy Brać Faktury na Materiały Budowlane? Wskazówki Dla Przedsiębiorców

Dzięki współpracy z wyższymi uczelniami i instytucjami, Technikum Budowlane zapewnia swoim uczniom szerokie spektrum możliwości rozwoju edukacyjnego, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i aspiracji.

Wiodące Kierunki i Zawody Po Ukończeniu Technikum Budowlanego

Po ukończeniu Technikum Budowlanego absolwenci mają wiele możliwości dalszego rozwoju. Wiodące kierunki studiów to inżynieria budownictwa, geodezja, architektura krajobrazu, zarządzanie budową, technologia materiałów budowlanych i wiele innych. Absolwenci Technikum Budowlanego mają również dostęp do różnych zawodów w branży budowlanej, takich jak geodeta, projektant architektury krajobrazu, kierownik budowy, inspektor nadzoru, specjalista ds. remontów i renowacji, technolog budowlany i wiele innych.

Kierunki StudiówZawody
Inżynieria BudownictwaKierownik budowy
GeodezjaGeodeta
Architektura KrajobrazuProjektant architektury krajobrazu
Zarządzanie BudowąInspektor nadzoru
Technologia Materiałów BudowlanychTechnolog budowlany

Uzyskane umiejętności i wiedza pozwolą absolwentom technikum na podjęcie pracy zarówno w małych, lokalnych firmach budowlanych, jak i w międzynarodowych korporacjach. Branża budowlana jest dynamiczna i rozwijająca się, co otwiera wiele możliwości kariery. Absolwenci technikum budowlanego będą mieć solidne podstawy w budownictwie, co jest kluczowe dla ich sukcesu.

Przykładowe Kierunki Studiów:

 • Inżynieria Lądowa
 • Inżynieria Środowiska
 • Architektura
 • Technologie i Chemia Budowlana
 • Geodezja i Kartografia

„Absolwenci technikum budowlanego mają szerokie pole do popisu. Mogą podjąć pracę w renomowanych firmach projektowych, biurach architektonicznych, organach administracji i nadzoru budowlanego, a także zakładać swoje własne firmy budowlane. Wiedza i umiejętności zdobyte w technikum stanowią solidne fundamenty dla dalszej edukacji i kariery zawodowej.”

Sukcesy Uczniów Technikum Budowlanego

Uczniowie Technikum Budowlanego odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach, takich jak konkursy, olimpiady i projekty. Szkoła może się pochwalić laureatami i finalistami Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Młodzieżowego Turnieju „Złota Kielnia”, Olimpiady Wiedzy Technicznej, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiady Teologii Katolickiej, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Ogólnopolskiego Programu Wiedzy o BHP w Budownictwie i wielu innych. Uczniowie często otrzymują stypendia naukowe i inne wyróżnienia za swoje osiągnięcia.

Wniosek

Technikum Budowlane to prestiżowa szkoła oferująca solidne wykształcenie techniczne i przygotowująca przyszłych budowniczych do pracy w branży budowlanej. Szkoła ma długą historię, osiągnięcia, silne relacje ze środowiskiem branżowym i wysoką jakość kształcenia. Uczniowie mają dostęp do nowoczesnych pracowni, bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i szerokiej gamy kierunków studiów i zawodów po ukończeniu szkoły. Technikum Budowlane daje uczniom szansę na rozwinięcie swoich pasji i zdobycie umiejętności niezbędnych do odnoszenia sukcesów zarówno na rynku pracy, jak i w dalszej edukacji.

FAQ

Co to jest Technikum Budowlane?

Technikum Budowlane to szkoła o specjalnym programie nauczania w dziedzinie budownictwa. Oferuje kształcenie zawodowe w różnych kierunkach związanych z budownictwem i przygotowuje uczniów do pracy w branży budowlanej.

Jakie są kierunki kształcenia w Technikum Budowlanym?

Technikum Budowlane oferuje pięć kierunków kształcenia: Technik Architektury Krajobrazu, Technik Budownictwa, Technik Geodeta, Technik Inżynierii Sanitarnej oraz Technik Renowacji Elementów Architektury i Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie.

Czy Technikum Budowlane oferuje dodatkowe zajęcia i koła zainteresowań?

Tak, Technikum Budowlane oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, w których uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i pasje w różnych dziedzinach, takich jak plastyczne, sportowe, naukowe i inne.

Jakie są możliwości dalszego rozwoju po ukończeniu Technikum Budowlanego?

Absolwenci Technikum Budowlanego mają możliwość kontynuacji nauki na wyższych uczelniach, takich jak Politechnika Szczecińska, oraz podjęcia pracy w branży budowlanej na różnych stanowiskach, takich jak geodeta, projektant czy kierownik budowy.

Jakie są sukcesy Technikum Budowlanego?

Technikum Budowlane odnosi wiele sukcesów w różnych konkursach, olimpiadach i projektach. Uczniowie szkoły często zdobywają nagrody i wyróżnienia na szczeblu krajowym i regionalnym.

Kiedy odbywają się dni otwarte w Technikum Budowlanym?

Dni otwarte w Technikum Budowlanym odbywają się w wyznaczonych terminach. Istnieje także możliwość umówienia się na indywidualne spotkanie, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły.

Czy Technikum Budowlane współpracuje z pracodawcami?

Tak, Technikum Budowlane współpracuje z przedsiębiorstwami i firmami z branży budowlanej, które oferują uczniom praktyki zawodowe, szkolenia i pokazy nowych technologii.

Czy Technikum Budowlane ma certyfikaty i wyróżnienia?

Tak, Technikum Budowlane posiada Certyfikat Zachodniopomorska Szkoła Jakości oraz zdobyło wiele wyróżnień i nagród, takich jak Odznaka Honorowa Gryfa Pomorskiego.

Jakie są wiodące kierunki i zawody po ukończeniu Technikum Budowlanego?

Wiodące kierunki studiów po ukończeniu Technikum Budowlanego to inżynieria budownictwa, geodezja, architektura krajobrazu, zarządzanie budową, technologia materiałów budowlanych i wiele innych. Absolwenci mają również dostęp do różnych zawodów w branży budowlanej.

Jakie są warunki przyjęcia do Technikum Budowlanego?

Warunki przyjęcia do Technikum Budowlanego obejmują zdanie egzaminu wstępnego z języka polskiego i matematyki oraz spełnienie innych wymogów określonych przez szkołę.

Czy Technikum Budowlane posiada nowoczesne pracownie?

Tak, Technikum Budowlane posiada nowocześnie wyposażone pracownie ćwiczeń praktycznych, w których uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności zawodowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *